I takt med att världen går mot elbilar ökar också behovet av ett tillförlitligt och effektivt...